Den 26-åriga Beethoven var en ansedd konsertmästare vid Theater an der Wien i början av 1800-talet. Hans enda violinkonsert hade premiär i den teatern 1806 och verket gav en helt ny syn på konsertformen. Där man tidigare gjort allt för att lyfta fram solisten och visa upp hans virtuositet till enklast tänkbara orkesterackompanjemang vävde nu Beethoven in sin lyriska solostämma i orkestern. Han lät formen vara konsertant men innehållet symfoniskt. Här lade han grunden för kommande romantiska konserter av exempelvis Brhams, Dvorák och Tjajkovskij.

I denna inspelning får vi även höra premiäruppförandet av Jörg Widmanns kadenser, specialkomponerade åt solisten Veronika Eberle.

Ludwig van Beethoven

Violinkonsert i D-dur Op. 61


Satser

  • I. Allegro ma non troppo
  • II. Larghetto
  • III. Rondo. Allegro

Medverkande

Lawrence Renes, dirigent
Veronika Eberle, violin
Svenska Kammarorkestern

Produktion

Hans Kipfer, videoproducent
Ingo Petry, ljudproducent
Shazi Özdemir, kamera
Abram Viklund, kamera

Inspelat på Örebro Konserthus hösten 2021